Những lỗi làm bài thi trắc nghiệm thí sinh cần tránh để không bị trượt oan

Rất nhiều thí sinh đã mắc các lỗi như tô nhầm số báo danh, mã đề thi, tô đáp án quá mờ... khi làm bài thi trắc nghiệm. Ảnh: T.L
Rất nhiều thí sinh đã mắc các lỗi như tô nhầm số báo danh, mã đề thi, tô đáp án quá mờ... khi làm bài thi trắc nghiệm. Ảnh: T.L
Rất nhiều thí sinh đã mắc các lỗi như tô nhầm số báo danh, mã đề thi, tô đáp án quá mờ... khi làm bài thi trắc nghiệm. Ảnh: T.L
Lên top