Những kỷ vật xuyên thế kỷ mang tới lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường THPT Marie Curie

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình xúc động khi gặp lại cô Hiệu trưởng Tôn Tuyết Dung
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình xúc động khi gặp lại cô Hiệu trưởng Tôn Tuyết Dung
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình xúc động khi gặp lại cô Hiệu trưởng Tôn Tuyết Dung
Lên top