Sự cố nước sạch Sông Đà nhiễm dầu:

Những khu vực, trường học được cấp miễn phí nước tinh khiết

Dân Hà Nội xuyên đêm xếp hàng lấy nước sạch sau vụ nước sông Đà nhiễm dầu. Ảnh: Sơn Tùng, Tô Thế
Dân Hà Nội xuyên đêm xếp hàng lấy nước sạch sau vụ nước sông Đà nhiễm dầu. Ảnh: Sơn Tùng, Tô Thế
Dân Hà Nội xuyên đêm xếp hàng lấy nước sạch sau vụ nước sông Đà nhiễm dầu. Ảnh: Sơn Tùng, Tô Thế
Lên top