Những học sinh chỉ cần được đến trường, chưa cần về Đà Nẵng

Hai con trai của anh Nguyễn Văn Nhạn trước cổng trường mới ở huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Tường Minh
Hai con trai của anh Nguyễn Văn Nhạn trước cổng trường mới ở huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Tường Minh
Hai con trai của anh Nguyễn Văn Nhạn trước cổng trường mới ở huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Tường Minh
Lên top