Những điểm mới trong kiểm tra, đánh giá học sinh: Bỏ điểm kiểm tra 1 tiết

Sẽ có nhiều thay đổi trong cách kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT. Ảnh: Anh Nhàn
Sẽ có nhiều thay đổi trong cách kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT. Ảnh: Anh Nhàn
Sẽ có nhiều thay đổi trong cách kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top