Những chuyện “lạ” về chương trình VNEN tại Hà Tĩnh

Học sinh THCS ở Hà Tĩnh vui mừng khi được "thoát" VNEN. Ảnh: Lê Văn Vỵ
Học sinh THCS ở Hà Tĩnh vui mừng khi được "thoát" VNEN. Ảnh: Lê Văn Vỵ
Học sinh THCS ở Hà Tĩnh vui mừng khi được "thoát" VNEN. Ảnh: Lê Văn Vỵ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM