Những cái lợi nếu đổi mới thi THPT quốc gia theo hướng thi trên máy tính

Từ sau năm 2020, kỳ thi THPT quốc gia sẽ đổi mới theo hướng tiến dần tới thi trên máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn.
Từ sau năm 2020, kỳ thi THPT quốc gia sẽ đổi mới theo hướng tiến dần tới thi trên máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn.
Từ sau năm 2020, kỳ thi THPT quốc gia sẽ đổi mới theo hướng tiến dần tới thi trên máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top