Những bài học cần dạy trẻ về văn hóa ngày Tết

Học sinh được trải nghiệm Tết thông qua các hoạt động thi gói bánh chưng, Hội chợ Tết được tổ chức tại trường.
Học sinh được trải nghiệm Tết thông qua các hoạt động thi gói bánh chưng, Hội chợ Tết được tổ chức tại trường.
Học sinh được trải nghiệm Tết thông qua các hoạt động thi gói bánh chưng, Hội chợ Tết được tổ chức tại trường.
Lên top