Nhóm nghề nghiệp nào phù hợp với bạn?

Có 6 nhóm chân dung công việc tiêu biểu. Ảnh: Theo cẩm nang Tư vấn hướng nghiệp của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Giáo dục
Có 6 nhóm chân dung công việc tiêu biểu. Ảnh: Theo cẩm nang Tư vấn hướng nghiệp của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Giáo dục
Có 6 nhóm chân dung công việc tiêu biểu. Ảnh: Theo cẩm nang Tư vấn hướng nghiệp của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Giáo dục
Lên top