Nhờ câu hỏi phụ, nam sinh lội ngược dòng giành nguyệt quế Olympia

Xuân Huy giành vòng nguyệt quế lần 2 trong chương trình đường lên đỉnh Olympia năm 20. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia
Xuân Huy giành vòng nguyệt quế lần 2 trong chương trình đường lên đỉnh Olympia năm 20. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia
Xuân Huy giành vòng nguyệt quế lần 2 trong chương trình đường lên đỉnh Olympia năm 20. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia
Lên top