Nhìn lại hiệu quả của chương trình "Tôi yêu Việt Nam"

Honda Việt Nam tổng kết hiệu quả chương trình giáo dục An toàn giao thông mang tên “Tôi yêu Việt Nam”. Ảnh: HD
Honda Việt Nam tổng kết hiệu quả chương trình giáo dục An toàn giao thông mang tên “Tôi yêu Việt Nam”. Ảnh: HD
Honda Việt Nam tổng kết hiệu quả chương trình giáo dục An toàn giao thông mang tên “Tôi yêu Việt Nam”. Ảnh: HD
Lên top