Nhiều vấn đề nóng được "mổ xẻ" tại hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

Bộ trưởng Bộ GDĐT phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ GDĐT phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ GDĐT phát biểu tại hội nghị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM