Nhiều vấn đề nóng được "mổ xẻ" tại hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

Bộ trưởng Bộ GDĐT phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ GDĐT phát biểu tại hội nghị.