Nhiều trường trung học công lập ở Hà Nội sẽ có chương trình đào tạo song ngữ

Đại diện Cambridge International và ông Chử Xuân Dũng - GĐ Sở GD ĐT Hà Nội (phải)  thông tin về việc sẽ mở rộng các chương trình đào tạo song ngữ tại trường công lập của Hà Nội.
Đại diện Cambridge International và ông Chử Xuân Dũng - GĐ Sở GD ĐT Hà Nội (phải) thông tin về việc sẽ mở rộng các chương trình đào tạo song ngữ tại trường công lập của Hà Nội.
Đại diện Cambridge International và ông Chử Xuân Dũng - GĐ Sở GD ĐT Hà Nội (phải) thông tin về việc sẽ mở rộng các chương trình đào tạo song ngữ tại trường công lập của Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM