Nhiều trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ trong tháng 3 vì dịch COVID-19

Nhiều trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ vì dịch COVID-19 đến hết 8.3. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Nhiều trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ vì dịch COVID-19 đến hết 8.3. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Nhiều trường tiếp tục cho sinh viên nghỉ vì dịch COVID-19 đến hết 8.3. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top