Nhiều trường ở TPHCM bắt đầu đón sinh viên đến trường học tập

Các trường đại học bắt đầu đón sinh viên đến trường học tập trực tiếp. Ảnh: Hoài Anh
Các trường đại học bắt đầu đón sinh viên đến trường học tập trực tiếp. Ảnh: Hoài Anh
Các trường đại học bắt đầu đón sinh viên đến trường học tập trực tiếp. Ảnh: Hoài Anh
Lên top