Nhiều trường hot ở Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực vào lớp 6

Năm 2020, Trường Marie Curie Hà Nội là một trong những trường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6. Ảnh: Tô Thế
Năm 2020, Trường Marie Curie Hà Nội là một trong những trường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6. Ảnh: Tô Thế
Năm 2020, Trường Marie Curie Hà Nội là một trong những trường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6. Ảnh: Tô Thế
Lên top