Nhiều trường đại học tiếp tục điều chỉnh đề án tuyển sinh 2020

Các trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Các trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Các trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top