Nhiều trường đại học ở Hà Nội sẵn sàng đón sinh viên trở lại từ ngày 4.5

Phòng cách ly tạm thời tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Hoàng Cường
Phòng cách ly tạm thời tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Hoàng Cường
Phòng cách ly tạm thời tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Hoàng Cường
Lên top