Nhiều trường đại học hỗ trợ học phí cho sinh viên vì dịch COVID-19

Nhiều cơ sở giáo dục giảm tiền học phí cho sinh viên vì dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhiều cơ sở giáo dục giảm tiền học phí cho sinh viên vì dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhiều cơ sở giáo dục giảm tiền học phí cho sinh viên vì dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top