Nhiều trường đại học chủ động cho thí sinh nhập học trực tuyến

Nhiều trường Đại học tổ chức cho thí sinh nhập học trực tuyến để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường Đại học tổ chức cho thí sinh nhập học trực tuyến để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường Đại học tổ chức cho thí sinh nhập học trực tuyến để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top