Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 3 để phòng COVID-19

Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong ngày đầu trở lại trường. Ảnh: USSH
Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong ngày đầu trở lại trường. Ảnh: USSH
Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong ngày đầu trở lại trường. Ảnh: USSH
Lên top