Nhiều trường đại học bắt đầu cho thí sinh nhập học năm học 2021-2022

Thí sinh năm nay có nhiều hình thức nhập học như nhập học trực tiếp, online hoặc nộp hồ sơ qua đường công văn. Ảnh: Ban Mai
Thí sinh năm nay có nhiều hình thức nhập học như nhập học trực tiếp, online hoặc nộp hồ sơ qua đường công văn. Ảnh: Ban Mai
Thí sinh năm nay có nhiều hình thức nhập học như nhập học trực tiếp, online hoặc nộp hồ sơ qua đường công văn. Ảnh: Ban Mai
Lên top