Nhiều trường công an, quân đội xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Nhiều trường khối ngành công an, quân đội xét nguyện vọng bổ sung. Ảnh minh họa
Nhiều trường khối ngành công an, quân đội xét nguyện vọng bổ sung. Ảnh minh họa