Nhiều trường cho nghỉ học, hoãn trao bằng tốt nghiệp vì dịch COVID-19

Nhiều trường đại học chuyển sang hình thức học online để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường đại học chuyển sang hình thức học online để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường đại học chuyển sang hình thức học online để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top