Nhiều trường "bày" cách thi học kỳ trực tuyến, chống gian lận

Thi học kỳ trực tuyến là hình thức được nhiều trường lựa chọn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Ảnh: Hải Nguyễn
Thi học kỳ trực tuyến là hình thức được nhiều trường lựa chọn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Ảnh: Hải Nguyễn
Thi học kỳ trực tuyến là hình thức được nhiều trường lựa chọn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top