Nhiều tỉnh, thành khẩn trương kiểm tra đánh giá học kỳ II sớm hơn kế hoạch

Dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều tỉnh thành triển khai kiểm tra đánh giá học kỳ sớm. Ảnh: LĐO
Dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều tỉnh thành triển khai kiểm tra đánh giá học kỳ sớm. Ảnh: LĐO
Dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều tỉnh thành triển khai kiểm tra đánh giá học kỳ sớm. Ảnh: LĐO
Lên top