Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để tránh rét

Phụ huynh Hà Nội "quấn kén" để giữ ấm cho con khi đưa trẻ tới trường. Ảnh: Trang Mạnh
Phụ huynh Hà Nội "quấn kén" để giữ ấm cho con khi đưa trẻ tới trường. Ảnh: Trang Mạnh
Phụ huynh Hà Nội "quấn kén" để giữ ấm cho con khi đưa trẻ tới trường. Ảnh: Trang Mạnh
Lên top