Nhiều thí sinh thi lớp 10 Đà Nẵng tự tin đạt điểm 8, 9 môn Ngoại ngữ

Nhiều thí sinh thi lớp 10 Đà Nẵng tự tin đạt điểm 8, 9 môn tiếng Anh. Ảnh: TT
Nhiều thí sinh thi lớp 10 Đà Nẵng tự tin đạt điểm 8, 9 môn tiếng Anh. Ảnh: TT
Nhiều thí sinh thi lớp 10 Đà Nẵng tự tin đạt điểm 8, 9 môn tiếng Anh. Ảnh: TT
Lên top