Nhiều thí sinh thi Địa ra trước gần 1 tiếng

Nhiều thí sinh dự thi tại điểm trường ĐH Sư phạm Hà Nội ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài, tập trung bàn tán về đề và cách làm cua mỗi người. Ảnh: THÀNH AN
Nhiều thí sinh dự thi tại điểm trường ĐH Sư phạm Hà Nội ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài, tập trung bàn tán về đề và cách làm cua mỗi người. Ảnh: THÀNH AN
Nhiều thí sinh dự thi tại điểm trường ĐH Sư phạm Hà Nội ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài, tập trung bàn tán về đề và cách làm cua mỗi người. Ảnh: THÀNH AN
Lên top