Nhiều thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam thi chứng chỉ IELTS

Nhân viên IDP kiểm tra an ninh cho thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam để thi chứng chỉ tiếng Anh.
Nhân viên IDP kiểm tra an ninh cho thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam để thi chứng chỉ tiếng Anh.
Nhân viên IDP kiểm tra an ninh cho thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam để thi chứng chỉ tiếng Anh.
Lên top