Nhiều thí sinh được nâng điểm ở Hà Giang là con cháu lãnh đạo?

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang từng lên tiếng về việc thí sinh là con cháu lãnh đạo tỉnh được nâng điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn.
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang từng lên tiếng về việc thí sinh là con cháu lãnh đạo tỉnh được nâng điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn.
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang từng lên tiếng về việc thí sinh là con cháu lãnh đạo tỉnh được nâng điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn.
Lên top