"Nhiễu” sách tin học trong nhà trường, ai hưởng lợi?

3 bộ sách Tin học cho học sinh tiểu học đều do NXB Giáo dục VN phát hành. Ảnh: B.H
3 bộ sách Tin học cho học sinh tiểu học đều do NXB Giáo dục VN phát hành. Ảnh: B.H
3 bộ sách Tin học cho học sinh tiểu học đều do NXB Giáo dục VN phát hành. Ảnh: B.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM