Nhiều nơi học sinh lớp 1 đạt yêu cầu về các kỹ năng theo chương trình GDPT mới

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin về kết quả sau 1 học kỳ triển khai chương trình GDPT mới với lớp 1.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin về kết quả sau 1 học kỳ triển khai chương trình GDPT mới với lớp 1.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin về kết quả sau 1 học kỳ triển khai chương trình GDPT mới với lớp 1.
Lên top