Nhiều nơi cho phép kiểm tra học kỳ trực tuyến, còn Hà Nội thì không

Bộ GDĐT đã cho phép, trong trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Bộ GDĐT đã cho phép, trong trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Bộ GDĐT đã cho phép, trong trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Lên top