Nhiều người đang hiểu sai về hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới

Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội). Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội). Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội). Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM