Nhiều ngành sư phạm chỉ có 1 sinh viên: Tại sao học sinh giỏi ít mặn mà với nghề giáo?

Giáo sư Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà
Giáo sư Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà
Giáo sư Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top