Nhiều lãnh đạo sử dụng bằng cấp không được công nhận: Bộ GDĐT đưa ra cảnh báo

Ông Trần Văn Nghĩa. Ảnh: Huyên Nguyễn.
Ông Trần Văn Nghĩa. Ảnh: Huyên Nguyễn.
Ông Trần Văn Nghĩa. Ảnh: Huyên Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top