Nhiều hướng mới cho du học sinh nếu bị "nghẽn" do dịch COVID-19

Học sinh có thể chọn du học trong nước tại các trường đại học quốc tế hoặc có liên kết với các trường quốc tế. Ảnh minh hoạ: RMIT
Học sinh có thể chọn du học trong nước tại các trường đại học quốc tế hoặc có liên kết với các trường quốc tế. Ảnh minh hoạ: RMIT
Học sinh có thể chọn du học trong nước tại các trường đại học quốc tế hoặc có liên kết với các trường quốc tế. Ảnh minh hoạ: RMIT
Lên top