Nhiều giấy phép “con” đang “khoá cửa” đầu tư cho giáo dục

TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT. Ảnh: TL
TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT. Ảnh: TL
TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top