Nhiều giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em mà không biết

Việc giáo viên đánh đập, phạt quỳ, bêu riếu, xúc phạm học sinh đều không được pháp luật cho phép. Ảnh: T.L
Việc giáo viên đánh đập, phạt quỳ, bêu riếu, xúc phạm học sinh đều không được pháp luật cho phép. Ảnh: T.L
Việc giáo viên đánh đập, phạt quỳ, bêu riếu, xúc phạm học sinh đều không được pháp luật cho phép. Ảnh: T.L
Lên top