Nhiều điều chỉnh quan trọng trong thẩm định sách giáo khoa để tránh "sạn"

Hiện Bộ GDĐT đã yêu cầu các NXB rà soát tất cả 5 bộ SGK lớp 1.
Hiện Bộ GDĐT đã yêu cầu các NXB rà soát tất cả 5 bộ SGK lớp 1.
Hiện Bộ GDĐT đã yêu cầu các NXB rà soát tất cả 5 bộ SGK lớp 1.
Lên top