Nhiều địa phương triển khai chương trình Sữa học đường cho năm học mới

Chương trình Sữa học đường đang được nhiều tỉnh thành tiếp tục triển khai cho năm học mới. Ảnh: Minh Anh
Chương trình Sữa học đường đang được nhiều tỉnh thành tiếp tục triển khai cho năm học mới. Ảnh: Minh Anh
Chương trình Sữa học đường đang được nhiều tỉnh thành tiếp tục triển khai cho năm học mới. Ảnh: Minh Anh
Lên top