Nhiều địa phương công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018

Tại Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 vào 23.6. Ảnh: LĐO
Tại Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 vào 23.6. Ảnh: LĐO
Tại Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 vào 23.6. Ảnh: LĐO
Lên top