Nhặt từng đồng tiền lẻ, giáo viên mong thoát cảnh rao bán trường

Trong đại dịch, giáo viên mầm non tư thục xoay đủ nghề, mong thoát cảnh "rao bán trường".  Ảnh: Bảo Hân.
Trong đại dịch, giáo viên mầm non tư thục xoay đủ nghề, mong thoát cảnh "rao bán trường". Ảnh: Bảo Hân.
Trong đại dịch, giáo viên mầm non tư thục xoay đủ nghề, mong thoát cảnh "rao bán trường". Ảnh: Bảo Hân.
Lên top