Nhật ký "xung trận" chống COVID-19 của cô giáo mầm non

Cô Cao Thị Vân- Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Minh (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: NVCC.
Cô Cao Thị Vân- Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Minh (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: NVCC.
Cô Cao Thị Vân- Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Minh (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: NVCC.
Lên top