Nhập nhèm tên trường, “ăn gian” số lượng học sinh để trục lợi

Biển hiệu tên lớp mầm non Montessori quốc tế không rõ ràng khiến phụ huynh dễ hiểu lầm. Ảnh: HN
Biển hiệu tên lớp mầm non Montessori quốc tế không rõ ràng khiến phụ huynh dễ hiểu lầm. Ảnh: HN
Biển hiệu tên lớp mầm non Montessori quốc tế không rõ ràng khiến phụ huynh dễ hiểu lầm. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top