Nhận xét học sinh "thật sự thảm hại", giáo viên Mỹ bị kêu gọi sa thải

Phụ huynh đang kêu gọi sa thải giáo viên sau khi con của họ bị nhận xét "thật sự thảm hại" trong bài tập về nhà.
Phụ huynh đang kêu gọi sa thải giáo viên sau khi con của họ bị nhận xét "thật sự thảm hại" trong bài tập về nhà.
Phụ huynh đang kêu gọi sa thải giáo viên sau khi con của họ bị nhận xét "thật sự thảm hại" trong bài tập về nhà.
Lên top