Nhân viên trung tâm thể dục bị tố "gợi ý" nữ sinh đi hát karaoke

Tin nhắn gợi ý nữ sinh mời đi hát karaoke của ông T.C.L. - Ảnh: NVCC
Tin nhắn gợi ý nữ sinh mời đi hát karaoke của ông T.C.L. - Ảnh: NVCC
Tin nhắn gợi ý nữ sinh mời đi hát karaoke của ông T.C.L. - Ảnh: NVCC
Lên top