Nhận thù lao hằng tháng từ nhà xuất bản, Giám đốc Sở GDĐT nói gì?

Giám đốc Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn.  Ảnh: M.Q
Giám đốc Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn. Ảnh: M.Q
Giám đốc Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn. Ảnh: M.Q
Lên top