Nhà vệ sinh đạt chuẩn mà vẫn bẩn: Trông chờ ý thức học sinh

Nhà vệ sinh trường học dù đạt chuẩn nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả vẫn không đảm bảo vệ sinh. Ảnh minh họa: GDTĐ
Nhà vệ sinh trường học dù đạt chuẩn nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả vẫn không đảm bảo vệ sinh. Ảnh minh họa: GDTĐ
Nhà vệ sinh trường học dù đạt chuẩn nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả vẫn không đảm bảo vệ sinh. Ảnh minh họa: GDTĐ
Lên top